dam xoe trang duoi tom_result
dam xoe tay dai_result
dam xoe duoi tom tay dai mat sau_result
dam xoe tay dai trang_result
dam xoe tay dai trang duoi tom_result
dam xoe tay dai duoi tom_result

Đầm xoè tay dài đuôi tôm

270,000